Školení

QSI s.r.o. nabízí široké spektrum školení pro všechny úrovně organizace podniku, od vedoucích pracovníků po výrobní zaměstnance.

Stručný výběr školení které nabízíme:
Hard Skills:
Oblast kvality:
* Zlepšování procesů
* Lean Manufacturing (optmilazace výrobního procesu)
* Six Sigma
* 5S
* FMEA (Failure Modes Effects Analysis )
* SPC (statistická kontrola procesu)
* PPAP(postup certifikace dílů)
* MSA (analýza systémů měření
* Kontrolor kvality
* Školení interních auditorů
Školení IT:
* Základní počítačové dovednosti
* Počítačová bezpečnost

Soft Skills:
* Komunikace
* Asertivita