Poradenství

Dotační poradenství
Nezávislé zhodnocení žádosti o dotace
Zlepšování vnitrofiremních procesů
Optimalizace výrobních procesů
Snižování nákladů
Analýzy SWOT