Kvalita

Podpora ze strany QSI s.r.o. zahrnuje:
Analýzu současného stavu (audit)
Definování uzkých míst
Návrh řešení v souladu s cíly organizace
Implementace a monitoring do všech složek organizace

QSI s.r.o. nabízí spolupráci a zavádění následujících mezinárodních standardů:
ISO 9001 – systémy managementu kvality
ISO 14001 – systémy environmentálního managementu
OHSAS 18001 – systémy BOZP
ISO 27001 – systémy managementu bezpečnosti informací
ISO 10006 – Management kvality projektů
Interní a externí audity
Zákaznické audity